Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”
Lượt xem: 5523
Xem chi tiết tại đây
Tin khác