Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 24/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về thực hiện chiến lược và nhiệm vụ trọng tâm về hội nhập quốc tế.
Lượt xem: 5686
Xem chi tiết tại đây
Tin khác