Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023 đối với huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 171
Xem chi tiết: tại đây
Tin khác
1 2 3 4 5  ...