Chùa Giác Ngộ được xếp hạng di tích cấp tỉnh
Lượt xem: 378

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 24/5/2024 về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử chùa Giác Ngộ, ấp Sa Văng, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải.

anh tin bai

Chùa Giác Ngộ tọa lạc tại ấp Sa Văng, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
(Nguồn: Ban Quản lý Di tích tỉnh Trà Vinh)

Chùa Giác Ngộ được xây dựng vào năm 1927, tọa lạc tại ấp Sa Văng, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Chùa Giác Ngộ là cơ sở tôn giáo có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, là nơi phật tử gửi gắm những mong ước tốt đẹp trong cuộc sống. Đặc biệt, qua những lễ hội được tổ chức hàng năm tại chùa thể hiện được tinh thần cố kết cộng đồng, truyền thống hiếu nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta.

UBND tỉnh đã giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải bảo quản, tu bổ và phát huy giá trị di tích theo đúng quy định hiện hành.

Ngân Linh