Công tác cải cách hành chính năm 2023 đã tạo ra những giá trị mới, động lực mới
Lượt xem: 1202
0:00 / 0:00

Chiều 2/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ để đánh giá kết quả triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

anh tin bai

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu Trà Vinh

Phiên họp được tổ chức trực tuyến kết nối từ điểm cầu chính tại trụ sở Chính phủ tới điểm cầu tại các địa phương trên cả nước. Dự tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện cùng các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC; nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh và Chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh.

Theo báo cáo tại phiên họp, trong năm 2023, công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật tiếp tục có những chuyển biến tích cực; nhiều điểm nghẽn về cơ chế, chính sách đã được tháo gỡ, thông thoáng, kịp thời hỗ trợ phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Các bộ, ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa 628 quy định kinh doanh. Nâng tổng số quy định kinh doanh được cắt giảm từ năm 2021 đến nay là 2.770 quy định, đạt 17,5%. Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) được đơn giản hóa đến nay là 535/1.086 TTHC, đạt 49.26%.

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và hoàn thiện quy định về vị trí việc làm tại cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến rõ nét. Thể chế về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức viên chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số được triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có nhiều kết quả, mô hình tốt.

Năm 2023, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của bộ, ngành đạt 30,4% (tăng 1,4 lần so với năm 2022); địa phương đạt 37,4% (tăng 3,7 lần so với năm 2022). Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng DVCQG tại các bộ, ngành đạt 45,22% và các địa phương đạt 26,86% (chỉ tiêu năm 2023 là 30%).

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng: công tác CCHC năm 2023 đã tạo ra nhiều giá trị mới, động lực mới, khí thế mới cho năm tiếp theo. Tuy nhiên, cơ chế, chính sách ở một số lĩnh vực còn chống chéo, chưa đầy đủ; TTHC ở một số ngành, lĩnh vực chưa thuận lợi; bộ máy hành chính còn cồng kềnh…

Thủ tướng nhấn mạnh cần sớm khắc phục những vấn đề trên để đẩy nhanh tiến trình CCHC, khơi thông các nguồn lực phát triển đất nước. Song song đó, các bộ, ngành, các địa phương cần tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ CCHC. Đẩy mạnh cải cách TTHC tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường rà soát, tháo gỡ những rào cản về thể chế, cơ chế để nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC. Tiếp tục triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; chuyển đổi số quốc gia theo kế hoạch đã phê duyệt.

Phương An

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image