Nhiều đổi mới, sáng tạo trong cải cách hành chính năm 2023
Lượt xem: 416
Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, tỉnh Trà Vinh đã hoàn thành các nhiệm vụ được đề ra bằng nhiều cách làm mới, mang lại những kết quả tích cực.

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Cầu Kè hướng dẫn người dân làm thủ tục

Trong năm 2023, tỉnh có một số nội dung đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Nổi bật là việc sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp trong việc khám chữa bệnh; đưa các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP lên các sàn thương mại điện tử, quảng bá sản phẩm trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, website; sử dụng các ứng dụng thanh toán phí, lệ phí trực tuyến như VNPT Pay, Vietel money; sử dụng phần mềm ASC School trên điện thoại thông minh, thanh toán tiền học phí; thanh toán tiền điện, nước trực tuyến…..

Mô hình “Hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến”“Ngày phát sinh hồ sơ trực tuyến và trả kết quả giải quyết TTHC trong ngày” trên địa bàn thị xã Duyên Hải. Có 7 xã, phường đăng ký mô hình cụ thể và tổ chức triển khai hiệu quả tại Bộ phận Một cửa các xã, phường.

Bên cạnh đó, huyện Trà Cú đã thành lập Tổ công tác hỗ trợ thực hiện mô hình “Ngày thứ Năm chuyển đổi số”. Trực tiếp hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản và thực hiện nộp hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, kết hợp tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số. Thành viên Tổ công tác còn hướng dẫn cho cán bộ, công chức ở UBND các xã, thị trấn về sử dụng iOffice, iGate,….

Ngoài ra, còn có mô hình “Hưởng ứng ngày chuyển đổi số, ngày thứ 6 tăng cường truyền thông về cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến” do Sở Tư pháp thực hiện vào ngày thứ 6 hàng tuần.

Triển khai thực hiện Chiến dịch “90 ngày, đêm” thu thập, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và lực lượng vũ trang tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân đăng ký, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử. Đến nay, toàn tỉnh đã được cấp 556.764 tài khoản định danh điện tử. Trong đó có 457.013 tài khoản được kích hoạt thành công (đạt 82%).

Với dịch vụ công trực tuyến, tỉnh có 522 dịch vụ công được phê duyệt; có 1.808 TTHC và 202 quyết định công bố TTHC được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tích hợp 1.014 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia (Tỷ lệ Dịch vụ công trực tuyến một phần là 23,57%, tỷ lệ Dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 32,54%).

Truyền Nguyễn