Công văn số: 206/NHCS-KHNV trả lời câu hỏi công dân (Thạch Rọn) về việc vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội
Lượt xem: 954

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay, theo quy định một hộ gia đình có được cho các thành viên trong cùng 1 hộ đứng vay (là khách hàng) của Ngân hàng chính sách xã hội hay không? 

Ngân hàng chính sách xã hội Trà Vinh trả lời như sau:

Xem chi tiết tại đây

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 4 5  ...