Trả lời câu hỏi công dân (Từ Thị Hồng Loan) về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH New Mingda Việt Nam
Lượt xem: 2461

Nội dung câu hỏi:

Công ty chúng tôi đang gặp vấn đề khó khăn trong việc điều chỉnh sai sót Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, rất mong được sự giúp đỡ hướng dẫn của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Công ty TNHH New MingDa Việt Nam.

Địa chỉ: ấp Thanh Nguyên A, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Mã số thuế doanh nghiệp: 2100625866.

Công ty hiện đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 21/9/2017, điều chỉnh lần thứ sáu ngày 05/7/2019 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 22/9/2017, thay đổi lần thứ 4 ngày 09/6/2022. Công ty hiện đã góp đủ vốn điều lệ đã đăng ký bằng ngoại tệ và đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Gần đây Công ty phát hiện số liệu về vốn đăng ký bằng tiền Việt Nam bị sai sót trên cả Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cụ thể như sau:

Sai sót số liệu vốn đầu tư bằng tiền Việt Nam trên Giấy chứng nhận đầu tư tại số thứ tự số 6, Điều 2 như sau:

- Tổng số vốn đầu tư của dự án: 9.910.000USD tương đương 225.700.000.000đ (với tỷ giá xấp xỉ 22.775 VNĐ/USD).

Trong đó:

- Vốn của Nhà đầu tư: 3.520.000USD tương đương 100.280.000.000đ (với tỷ giá xấp xỉ 28.488,6 VNĐ/USD) mà lẽ ra phải là 3.520.000USD x 22.775 = 80.168.000.000đ.

- Vốn huy động…: 6.390.000USD tương đương 125.420.000.000đ (với tỷ giá xấp xỉ 19.627,54VNĐ/USD) mà lẽ ra phải là 225.700.000.000 – 80.168.000.000 = 145.532.000.000đ.

Sai sót trên đã làm dẫn đến sai sót về vốn điều lệ bằng tiền Việt Nam trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cấp là 100.280.000.000đ thay vì chỉ 80.168.000.000đ (chênh lệch tăng 20.112.000.000đ).

Sau khi tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sai sót trên thì Công ty đã phát hiện hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư kèm quyết định điều chỉnh dự án đầu tư đã đệ trình do Công ty lập ngày 16/5/2019 đã mắc sai sót trong việc tính toán số vốn đầu tư quy đổi bằng tiền Việt Nam. Do Công ty thực hiện góp vốn bằng ngoại tệ (USD) và đến nay đã góp đủ vốn điều lệ bằng ngoại tệ. Tuy nhiên số liệu trên sổ kế toán Công ty thì được ghi nhận theo tỷ giá thực tế tại thời điểm góp vốn, Pháp luật kế toán Việt Nam quy định đồng tiền ghi sổ phải là tiền Việt Nam nên dẫn đến phát sinh số chênh lệch lớn giữa số vốn thực góp và số vốn điều lệ bằng tiền Việt Nam do khác biệt lớn về tỷ giá.

Sau khi phát hiện sai sót trên, Công ty đã liên hệ Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh (xin gọi tắt là Phòng ĐKKD) để nhờ hỗ trợ điều chỉnh, tuy nhiên nơi đây đã yêu cầu Công ty liên hệ bên Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh (xin gọi tắt là Trung tâm) để thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Công ty cũng đã liên hệ Trung tâm và cũng không được hướng dẫn cụ thể để làm cách nào điều chỉnh sai sót này, sau đó Trung tâm cũng đã yêu cầu Công ty quay trở về Phòng ĐKKD để thực hiện thủ tục điều chỉnh. Công ty buộc phải quay về liên hệ Phòng ĐKKD thì nơi này hướng dẫn nên làm thủ tục giảm vốn điều lệ để số vốn điều lệ bằng tiền Việt Nam tương đương với số ngoại tệ đã góp.

Thiết nghĩ đây chỉ là sai sót do tính toán về mặt số học và việc điều chỉnh sẽ đơn giản mà không ảnh hưởng gì lớn. Công ty thừa nhận xuất phát từ sai sót trong việc lập và đệ trình hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư, tuy nhiên hồ sơ của Công ty đã không được các cơ quan Nhà nước thẩm định một cách cẩn thận nên dẫn đến cả 2 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp bị mắc sai sót. Công ty cho là việc điều chỉnh sai sót (chứ không phải giảm vốn điều lệ gì hết) nên dễ dàng.

Do không được hướng dẫn một cách cụ thể nên cho đến nay Công ty đã mất nhiều tháng mà không biết phải làm thế nào điều chỉnh lại cho đúng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trường hợp sai sót trên không thuộc trường hợp phải điều chỉnh theo quy định tại Điều 41 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 và điều 28, Điều 30 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Kính mong cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể, tạo điều kiện cho công ty được sớm điều chỉnh các sai sót trên.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Xem chi tiết tại đây

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 4 5  ...