Trả lời câu hỏi công dân (Nguyễn Khánh Hòa) về thời gian thụ hưởng các chính sách áp dụng đối với thôn đặc biệt khó khăn
Lượt xem: 2393

Nội dung câu hỏi:

Ngày 8/3/2024, Ủy ban dân tộc đã ban hành văn bản số 359/UBDT-CSDT về việc trả lời kiến nghị của các địa phương tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương. Tại trang số 2 của văn bản số 359 của Ủy ban dân tộc có trình bày “Đối với các thôn đặc biệt khó khăn của xã nông thôn mới vẫn được thụ hưởng các chính sách áp dụng đối với thôn đặc biệt khó khăn”. Trên cơ sở văn bản nêu trên, tôi xin hỏi:

- Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban dân tộc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Trà Vinh được Ủy ban dân tộc phê duyệt có 58 xã đặc biệt khó khăn (trong đó: có 10 xã thuộc khu vực I và 48 xã thuộc khu vực III).

- Đối với huyện Trà Cú có 11 ấp thuộc 5 xã được phê duyệt là xã Thanh Sơn, Hàm Giang, Ngãi Xuyên, Kim Sơn, An Quảng Hữu. Nhưng hiện nay 5 xã này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nếu căn cứ theo nội dung văn bản số 359 của Ủy ban dân tộc thì 11 ấp của 5 xã nêu trên có được thụ hưởng các chính sách áp dụng đối với thôn đặc biệt khó khăn hay không?

Nếu được thụ hưởng chính sách thì từ thời điểm nào?

Nếu không được hưởng thì cơ sở pháp lý hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền không quy định được thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban dân tộc?

Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh trả lời như sau:

Xem chi tiết tại đây

Tin khác
1 2 3 4 5  ...