Công văn số: 304/SLĐTBXH-LĐVLGDNN trả lời câu hỏi công dân (Thiết Nguyễn) về chế độ thai sản và trách nhiệm của người sử dụng lao động
Lượt xem: 1910

Nội dung câu hỏi:

Tôi đã ký hợp đồng lao động với Công ty TNHH Janakuasa Việt Nam là chủ đầu tư của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải từ ngày 25/08/2017. Trong hợp đồng có quy định rõ quyền và nghĩa vụ giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tại Khoản 1 Điều 3 quy định về tiền lương “Tiền lương sẽ được chuyển vào ngày cuối cùng của mỗi tháng” và về vấn đề Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp “theo quy định của Luật hiện hành”.

Căn cứ theo Điều 39 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 về chế độ thai sản “Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản”.

Căn cứ Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

(1) Lao động nữ mang thai;

(2) Lao động nữ sinh con;

(3) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

(4) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

(5) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

(6) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Tôi được biết, người lao động tại trường hợp (2), (3), (4) phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Hiện nay, tôi đang mang thai được hơn 04 tháng và dự kiến sinh vào cuối tháng 05/2024. Công ty đang nợ lương và không đóng bảo hiểm cho tôi đã 02 tháng (tháng 11 và tháng 12 năm 2023) và không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu. Việc Công ty nợ lương và không đóng bảo hiểm này sẽ dẫn tới việc tôi sẽ không được hưởng chế độ 06 tháng thai sản theo Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ngày 22/1/2024, tôi đã gửi Đơn kiến nghị lên Công ty yêu cầu trả lương và đóng bảo hiểm. Tuy nhiên, Công ty phản hồi là chưa trả được vì lý do nội bộ Công ty có vấn đề và cũng không nói rõ bao giờ sẽ trả lương và đóng bảo hiểm cho tôi.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Xem chi tiết tại đây

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 4 5  ...