Công văn số: 305/SLĐTBXH-LĐVLGDNN trả lời câu hỏi công dân (Ngô Thị Nguyệt Ánh) về việc chi trả tiền lương và các chế độ theo hợp đồng sau khi đã có quyết định cho nghỉ việc của Công ty TNHH Janakuasa Việt Nam
Lượt xem: 996

Nội dung câu hỏi:

Tôi là nhân viên kế toán thanh toán tại Công ty TNHH Janakuasa Việt Nam. Thời gian thực tế kể từ thư mời nhận việc là ngày 17/02/2021; thời gian ký hợp đồng lao động chính thức 17/04/2021; thời gian chính thức ngừng công tác là 15/12/2023.

Căn cứ vào điều khoản chế độ tiền lương tại Điều 3 (3.1.1) của hợp đồng lao động ký ngày 17/04/2021 có thời hạn thực hiện hợp đồng là vô thời hạn.

Căn cứ vào Quyết định chấm dứt hợp đồng có hiệu lực từ ngày 15/12/2023.

Theo đó, thời gian nhận khoản tiền lương của 2 tháng làm việc cuối cùng, tức kỳ lương của tháng 11/2023 và tháng 12/2023 phải được quyết toán ngay sau thời gian chấm dứt hợp đồng và được thanh toán vào ngày 30/11/2023 và 31/12/2023. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại tôi chưa nhận được bất kì thông báo nào bằng văn bản chính thức từ Công ty TNHH Janakuasa Việt Nam về việc chi trả khoản lương cho 02 tháng này.

Tại Điều 2 của Quyết định ghi rõ “Công ty có trách nhiệm thanh toán các khoản lương và phụ cấp (nếu có) cho người lao động nêu trên đây theo Luật Lao động hiện hành”. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2023.

Tuy nhiên, sau khi tôi thôi việc đến thời điểm hiện tại đã quá 30 ngày mà Công ty TNHH Janakuasa Việt Nam vẫn không chi trả các khoản lương và bảo hiểm cho tôi. Trong đó bao gồm: lương tháng 11 và tháng 12 năm 2023 và bảo hiểm xã hội tháng 11. Tôi đã nhiều lần gửi thư yêu cầu Công ty thanh toán các khoản liên quan đến lương và trợ cấp cho tôi theo đúng Luật Lao động. Tuy nhiên Công ty đều phản hồi chưa thể trả được vì lý do nội bộ Công ty chưa thống nhất và Công ty cũng không trả lời khi nào sẽ trả cho tôi.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Xem chi tiết tại đây

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 4 5  ...