Công văn số: 311/STC-NS trả lời câu hỏi công dân (Dương Thị Ngọc Linh) về việc chi tiền phụ cấp lưu trú
Lượt xem: 2031

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại tôi đang công tác tại một đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Cầu Kè. Tôi có thắc mắc muốn hỏi về Nghị quyết 48/2017/NQ-HĐND tỉnh Trà Vinh về việc chi tiền phụ cấp lưu trú.

Căn cứ theo khoản 2.2 Điều 4 Nghị quyết 48/2017/NQ-HĐND tỉnh Trà Vinh quy định:

- Cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng cấp tỉnh đến công tác tại: Thị xã Duyên Hải, huyện Duyên Hải, huyện Cầu Kè và các xã, ấp cù lao trong tỉnh và ngược lại, mức chi: 100.000 đồng/ngày/người.

- Cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng cấp tỉnh đến công tác tại các huyện và tại các xã còn lại; cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng cấp huyện đi công tác ở tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố ngoài địa bàn, mức chi: 80.000 đồng/ngày/người.

Câu hỏi 1: Vậy cho tôi hỏi nếu tôi đi công tác tại tỉnh Trà Vinh thì được chi 80.000 đồng/ngày hay 100.000 đồng/ngày? Nhờ quý Sở trả lời cụ thể do có 01 vài đơn vị chi 80.000đồng/ngày/người nhưng khi bị kiểm tra góp ý thì phải chi 100.000 đồng/người/ngày?

Câu hỏi 2: Theo Nghị quyết 63/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 về thẩm quyền thanh lý tài sản công có nguyên giá theo sổ kế toán dưới 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản thì Hiệu trưởng có được quyền thanh lý không hay phải có Công văn chấp thuận của Phòng Giáo dục và Đào tạo?

Theo quy định tại khoản b.2 Điều 5 Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2028 về việc ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê và xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh.

Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc đơn vị dự toán cấp tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định mua sắm đối với danh mục tài sản đề nghị mua sắm có mức giá dự toán dưới 100 triệu đồng để phục vụ hoạt động tại cơ quan, đơn vị mình và các đơn vị dự toán trực thuộc (nếu có)…

Trường tôi có nhu cầu mua 26 bộ bàn ghế (2.000.000 đồng/bộ, tổng kinh phí mua bàn ghế là 52.000.000 đồng) và 2 máy vi tính (14.000.000 đồng/máy, tổng kinh phí mua máy vi tính là 28.000.000 đồng), tổng dự toán mua sắm là 80.000.000 đồng. Trường lập Tờ trình gửi đến Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để xin chủ trương mua sắm. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã phê duyệt chủ trương nên trường tiến hành mua sắm theo chủ trương. Cho tôi hỏi:

Theo quy định khoản 3 Điều 9 Thông tư 58/2016/TT-BTC thì “Việc phân chia dự toán mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ trong việc mua sắm và có quy mô gói thầu hợp lý. Nghiêm cấm việc chia lẻ gói thầu để thực hiện việc mua sắm theo các hình thức không phải đấu thầu hoặc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu không đúng quy định.”

Câu hỏi 3: Trường thực hiện mua sắm theo 2 gói thầu: 01 gói thầu mua sắm bàn ghế theo hình thức chỉ định thầu vì giá trị 52.000.000 đồng và 01 gói mua máy vi tính là 28.000.000 đồng (không thực hiện chỉ định thầu, chỉ ký hợp đồng mua bán và hóa đơn), 02 gói thầu là 02 nhà cung cấp khác nhau. Tuy nhiên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho là sai. Vì gói dự toán mua sắm trên tổng dự toán là 80.000.000 đồng nên phải thực hiện 01 gói thầu theo hình thức chỉ định thầu (việc mua sắm phải thực hiện trên tổng dự toán xin chủ trương không phân biệt mặt hàng mua sắm, tính chất kỹ thuật, tính đồng bộ) cho việc trường thực hiện là chia nhỏ gói thầu. Vậy theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện là đúng hay sai?

Câu hỏi 4: Hiện nay việc chi tiền hỗ trợ trực lễ, tết cho viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng theo Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC hay áp dụng theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của chính phủ?

Sở Tài chính trả lời như sau:

Xem chi tiết tại đây

Tin khác
1 2 3 4 5  ...