Kết quả đánh giá chỉ số DDCI năm 2021
Lượt xem: 2115
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 về việc phê duyệt kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố (DDCI) tỉnh Trà Vinh năm 2021.

Bộ phận một cửa của Bảo hiểm xã hội (đơn vị thuộc nhóm tốt trong đánh giá chỉ số DDCI năm 2021)

Theo đó, đối với khối sở, ngành tỉnh, có 3 đơn vị thuộc nhóm tốt là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Công thương. Nhóm khá gồm các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Cục thuế tỉnh. Nhóm chưa tốt có 3 đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải.

Đối với huyện, thị xã và thành phố, nhóm tốt có 3 đơn vị là UBND thị xã Duyên Hải, TP Trà Vinh và huyện Càng Long. Nhóm khá gồm: UBND huyện Tiểu Cần, Cầu Kè và Duyên Hải. Nhóm chưa tốt gồm các đơn vị: UBND huyện Trà Cú, Cầu Ngang và Châu Thành.

Chỉ số DDCI được xây dựng nhằm đo lường chất lượng quản lý, điều hành kinh tế của các cơ quan chính quyền cấp huyện, thị và sở ngành – những cấp chính quyền có quan hệ trực tiếp với các cơ sở kinh tế trên địa bàn như hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và các nhà đầu tư.

Thông qua chỉ số DDCI, nhà đầu tư, doanh nghiệp có thể đánh giá khách quan năng lực điều hành của lãnh đạo sở, ngành địa phương trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị liên quan đến quyền lợi của doanh nghiệp. Đồng thời lãnh đạo các đơn vị có cơ sở đề ra các giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động, tiếp tục cải thiện, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng giúp doanh nghiệp an tâm hoạt động trên địa bàn tỉnh.

P.A

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image