Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh năm 2022
Lượt xem: 4246
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh vừa có thông báo tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh năm 2022.

Tỉnh Trà Vinh tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, để đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh và tổ chức thành công Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh năm 2022, Ban tổ chức đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, các Hội doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, tích cực triển khai tuyên truyền, phổ biến, đồng thời động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có dự án, ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tham gia và nộp hồ sơ dự thi.

Đối tượng dự thi là các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp (trừ người nước ngoài) có ý tưởng, sản phẩm, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được triển khai và phát triển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, trừ ý tưởng, sản phẩm, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã đạt giải nhất, nhì, ba trong các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức trước đó và giải nhất ở tất cả cuộc thi khởi nghiệp khác (trong tỉnh).

Về lĩnh vực dự thi bao gồm : các  ý tưởng, sản phẩm, dự án khởi nghiệp sáng tạo thuộc tất cả các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được hình thành và triển khai trên địa bản tỉnh Trà Vinh đều có thể đăng ký tham gia cuộc thi.

Các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp tham gia cuộc thi nộp hồ sơ đăng ký dự thi gồm 08 bộ bản giấy và 01 bản bản điện tử (gửi qua hệ thống gửi nhận điện tử hoặc trực tiếp hoặc qua bưu điện) được trình bày bằng tiếng Việt, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, không tẩy xóa, đánh máy trên khổ giấy A4, bao gồm: phiếu đăng ký dự thi theo mẫu; thuyết minh sản phẩm, dự án khởi nghiệp theo mẫu; sản phẩm mô hình, bản vẽ, phim ảnh, tài liệu... kèm theo (nếu có).

Hồ sơ gửi về Ban tổ chức cuộc thi theo địa chỉ: Số 38 đường Nguyễn Thái Học, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Số điện thoại: 0294.3864875; email: pqlcntv@gmail.com. Hồ sơ gửi về trước 17 giờ 00, ngày 15/10/2022.

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh được tổ chức nhằm mục đích nâng cao nhận thức, khơi dậy đam mê khởi nghiệp sáng tạo của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, góp phần triển khai phong trào khởi nghiệp sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh; hình thành môi trường để hỗ trợ cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo; từ đó tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp sáng tạo tiềm năng trong giai đoạn khởi nghiệp. Đây cũng là hoạt động kết nối để kêu gọi đầu tư, tài trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cho các sản phẩm, dự án khởi nghiệp sáng tạo tiềm năng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Q.M