Huyện Càng Long tăng cường đẩy mạnh nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI

Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/HU, ngày 15/6/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy “Về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của huyện Càng Long đến năm 2025”.

Nâng cao chỉ số PCI, nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện theo cơ chế một cửa tập trung, rút ngắn thời gian, chi phí đi lại và tránh tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong tiếp nhận và hoàn trả kết quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện Càng Long.

(Bộ phận Một cửa liên thông tại huyện Càng Long hoạt động hiệu quả, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và người dân)

Với mục tiêu Tạo chuyển biến đồng bộ, thực chất trên các tiêu chí thành phần của chỉ số PCI; Mục tiêu cụ thể được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn (1) 2021-2022 tập trung cải thiện những chỉ số về hỗ trợ doanh nghiệp và đào tạo lao động góp phần cải thiện điểm các chỉ số thành phần PCI của tỉnh trên địa bàn huyện; Giai đoạn (2) 2023-2025: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng điều hành, tăng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính nhà nước. Rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp: đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục về thuế, xây dựng…

Kế hoạch của Huyện ủy cũng đề ra sáu (06) nhiệm vụ, giải pháp thực hiện gồm: (1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; (2) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, xây dựng chính quyền điện tử; (3) Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; (4) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu lao động của doanh nghiệp trên địa bàn huyện; (5) Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư; (6) Tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh.

Cũng theo Kế hoạch này Huyện ủy giao cho Ủy ban nhân dân huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch để thực hiện; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện; định kỳ sơ, tổng kết báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện ủy nắm, chỉ đạo. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện. Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai, tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch này và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội huyện tăng cường công tác tuyền truyền vận động và triển khai các hoạt động giám sát việc thực hiện.

Minh Kha

 

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 149
  • Trong tuần: 15,647
  • Tất cả: 721,050