Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 34 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu
Lượt xem: 2541
Tiếp theo chương trình kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khóa X, chiều ngày 6/12, HĐND tỉnh khóa X đã nghe Ban Kiểm phiếu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kim Ngọc Thái phát biểu

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kim Ngọc Thái cho biết: việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu là yêu cầu rất quan trọng trong hệ thống chính trị, nhằm đề cao quyền làm chủ của Nhân dân thông qua việc thực hiện quyền giám sát của HĐND đối với những cán bộ được Nhân dân tín nhiệm giao trọng trách.

Ông đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, dành thời gian xem xét, cân nhắc thận trọng, khách quan, công tâm, chính xác trong đánh giá, không nên quy kết tất cả thành tựu và hạn chế về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh chỉ là trách nhiệm của những người được lấy phiếu tín nhiệm mà phải thấy được trách nhiệm chung của các ngành, các cấp.

Đồng thời, đề nghị đại biểu HĐND tỉnh sử dụng thông tin chính thức, đã được kiểm chứng để đánh giá, thể hiện mức độ tín nhiệm; không sử dụng những thông tin chưa được sàng lọc, chưa được kiểm nghiệm, chưa đủ căn cứ để đánh giá.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tín nhiệm

HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 34 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo quy định tại Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội, trong đó khối HĐND tỉnh gồm 10 người, khối UBND tỉnh gồm 24 người. Sau khi chia 7 tổ thảo luận, 47/49 đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau: 

1. Ông Kim Ngọc Thái, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 45 phiếu (chiếm 95,74% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm        : 02 phiếu (chiếm 4,26% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số phiếu).

2. Bà Dương Thị Ngọc Thơ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 39 phiếu (chiếm 82,98% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm        : 07 phiếu (chiếm 14,89% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13% tổng số phiếu).

3. Ông Kiên Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 28 phiếu (chiếm 59,57% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm        : 18 phiếu (chiếm 38,30% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13% tổng số phiếu).

4. Ông Nguyễn Văn Khiêm, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 35 phiếu (chiếm 74,47% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm        : 11 phiếu (chiếm 23,40% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13% tổng số phiếu).

5. Ông Trần Văn Phong, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 25 phiếu (chiếm 53,19% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm        : 22 phiếu (chiếm 46,81% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số phiếu).

6. Ông Thạch Giàu, Trưởng Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 24 phiếu (chiếm 51,06% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm        : 22 phiếu (chiếm 46,81% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13% tổng số phiếu).

7. Ông Trương Văn Toàn - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 29 phiếu (chiếm 61,70% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm        : 17 phiếu (chiếm 36,17% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13% tổng số phiếu).

8. Ông Lâm Văn Phong - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 27 phiếu (chiếm 57,45% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm        : 18 phiếu (chiếm 38,30% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13% tổng số phiếu).

9. Bà Thạch Thị Sô Quươn - Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 24 phiếu (chiếm 51,06% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm        : 23 phiếu (chiếm 48,94% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số phiếu).

10. Bà Nguyễn Thúy Kiều - Phó Trưởng ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 24 phiếu (chiếm 51,06% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm        : 21 phiếu (chiếm 44,68% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,26% tổng số phiếu).

11. Ông Lê Văn Hẳn -  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 42 phiếu (chiếm 89,36% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm        : 05 phiếu (chiếm 10,64% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số phiếu).

12. Ông Lê Thanh Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 40 phiếu (chiếm 85,11% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm        : 07 phiếu (chiếm 14,89% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số phiếu).

13. Ông Nguyễn Trung Hoàng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 30 phiếu (chiếm 63,83% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm        : 16 phiếu (chiếm 34,04% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13% tổng số phiếu).

14. Ông Nguyễn Quỳnh Thiện - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 41 phiếu (chiếm 87,23% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm        : 06 phiếu (chiếm 12,77% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số phiếu).

15. Ông Trần Xuân Ánh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 35 phiếu (chiếm 74,47% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm        : 12 phiếu (chiếm 25,53% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số phiếu).

16. Ông Trần Văn Ba, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 27 phiếu (chiếm 57,45% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm        : 18 phiếu (chiếm 38,30% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,25% tổng số phiếu).

17. Ông Trần Trường Giang, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 22 phiếu (chiếm 46,81% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm        : 22 phiếu (chiếm 46,81% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6,38% tổng số phiếu).

18. Ông Châu Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 32 phiếu (chiếm 68,09% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm        : 15 phiếu (chiếm 31,91% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số phiếu).

19. Ông Trần Văn Hùng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 19 phiếu (chiếm 40,43% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm        : 22 phiếu (chiếm 46,81% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 12,76% tổng số phiếu).

20. Ông Kiên Sóc Kha, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 20 phiếu (chiếm 42,55% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm        : 23 phiếu (chiếm 48,94% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 8,51% tổng số phiếu).

21. Ông Nguyễn Văn Nầy, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 17 phiếu (chiếm 36,17% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm        : 26 phiếu (chiếm 55,32% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 8,51% tổng số phiếu).

22. Ông Dương Văn Ni, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 25 phiếu (chiếm 53,19% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm        : 19 phiếu (chiếm 40,43% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6,38% tổng số phiếu).

23. Ông Kiên Ninh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 18 phiếu (chiếm 38,30% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm        : 26 phiếu (chiếm 55,32% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6,38% tổng số phiếu).

24. Ông Trương Thanh Phong - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 36 phiếu (chiếm 76,60% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm        : 10 phiếu (chiếm 21,27% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13% tổng số phiếu).

25. Ông Nguyễn Văn Quyển - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 23 phiếu (chiếm 48,94% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm        : 23 phiếu (chiếm 48,94% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số phiếu).

26. Ông Dương Hoàng Sum - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 37 phiếu (chiếm 78,72% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm        : 09 phiếu (chiếm 19,15% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13% tổng số phiếu).

27. Ông Phạm Văn Tám - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 22 phiếu (chiếm 46,81% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm        : 23 phiếu (chiếm 48,94% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13% tổng số phiếu).

28. Ông Lê Minh Tân - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 22 phiếu (chiếm 46,81% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm        : 24 phiếu (chiếm 51,06% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số phiếu).

29. Ông Tiêu Thanh Tân - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 32 phiếu (chiếm 68,09% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm        : 12 phiếu (chiếm 25,53% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13% tổng số phiếu).

30. Ông Bùi Thành Thương  - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 15 phiếu (chiếm 31,91% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm        : 25 phiếu (chiếm 53,19% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 10,64% tổng số phiếu).

31. Ông Phạm Minh Truyền - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 13 phiếu (chiếm 27,66% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm        : 25 phiếu (chiếm 53,19% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 08 phiếu (chiếm 17,02% tổng số phiếu).

32. Ông Lâm Sáng Tươi - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 19 phiếu (chiếm 40,43% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm        : 25 phiếu (chiếm 53,19% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,26% tổng số phiếu).

33. Ông Nguyễn Văn Út - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 26 phiếu (chiếm 55,32% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm        : 19 phiếu (chiếm 40,43% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13% tổng số phiếu).

34. Bà Nguyễn Thị Bạch Vân - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 23 phiếu (chiếm 48,94% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm        : 19 phiếu (chiếm 40,43% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 8,51% tổng số phiếu).

Các đại biểu tham gia biểu quyết

Sau khi nghe Ban Kiểm phiếu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, đại biểu HĐND tỉnh  đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người đang giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Nguyên Chương