TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 45
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
85/tb-vp 22/05/2024 Ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Lượt xem: 63
Tải về 4
254/TB-VP 30/10/2023 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn tại phiên họp UBND tỉnh tháng 10/2023
Lượt xem: 435
Tải về 6
210/TB-VP 07/09/2023 Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Thanh Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật tỉnh Trà Vinh lần thứ 3
Lượt xem: 482
Tải về 1
174/TB-VP 06/09/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn tại phiên họp UBND tỉnh sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2022; thông qua một số dự thảo văn bản; họp Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 395
Tải về 2
160/TB-VP 15/08/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh tại cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo tỉnh hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tiến độ thực hiện xây dựng các huyện: Cầu Ngang, Duyên Hải và Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới
Lượt xem: 396
Tải về 0
156/TB-VP 09/08/2022 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình tại cuộc họp tổng kết thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 361
Tải về 0
150/TB-VP 03/08/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn tại phiên họp UBND tỉnh tháng 7/2022
Lượt xem: 381
Tải về 0
135/TB-VP 18/07/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn tại Hội nghị UBND tỉnh sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 367
Tải về 1
1716/VP-NN 08/07/2022 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 06/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 349
Tải về 3
1715/VP-NN 08/07/2022 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 07/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 374
Tải về 3
69/BC-VP 05/07/2022 Báo cáo tuần từ ngày 24/6/2022 đến ngày 30/6/2022
Lượt xem: 448
Tải về 2
1166/VP-NC 18/05/2022 Về việc triển khai các biện pháp ngăn chặn việc đăng tải các nội dung trái quy định của pháp luật trên Cổng/ Trang thông tin điện tử
Lượt xem: 330
Tải về 3
88/TB-VP 17/05/2022 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 343
Tải về 0
680/VP-NN 24/03/2022 Triển khai thực hiện Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 318
Tải về 1
459/VP-CNXD 28/02/2022 Thông báo Thông tư số 01/2022/TT-BKHCN ngày 16/02/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 300
Tải về 1
253/VP-CNXD 27/01/2022 Thông báo Báo cáo số 11/BC-BTTTT ngày 26/01/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Lượt xem: 255
Tải về 3
201/VP-CNXD 21/01/2022 Thông báo Quyết định số 65/QĐ-BCT ngày 19/01/2022 của Bộ Công Thương
Lượt xem: 256
Tải về 1
75/VP-CNXD 12/01/2022 Thông báo Thông tư số 27/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Lượt xem: 235
Tải về 3
73/VP-CNXD 12/01/2022 Thông báo Quyết đinh số 3501/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2021, Quyết định số 3539/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 270
Tải về 3
3545/VP-CNXD 14/12/2021 Thông báo Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT ngày 08/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Lượt xem: 256
Tải về 1
123