Về việc triển khai các biện pháp ngăn chặn việc đăng tải các nội dung trái quy định của pháp luật trên Cổng/ Trang thông tin điện tử
Số ký hiệu văn bản 1166/VP-NC
Ngày ban hành 18/05/2022
Ngày hiệu lực 18/05/2022
Trích yếu nội dung Về việc triển khai các biện pháp ngăn chặn việc đăng tải các nội dung trái quy định của pháp luật trên Cổng/ Trang thông tin điện tử
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Tâm
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-189. ngan chan dang tai nd trai quy dinh cua pl tren cong-trang ttdt.pdf
1700.pdf
Cơ quan ban hành