Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Thanh Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật tỉnh Trà Vinh lần thứ 3
Số ký hiệu văn bản 210/TB-VP
Ngày ban hành 07/09/2023
Ngày hiệu lực 07/09/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Thanh Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật tỉnh Trà Vinh lần thứ 3
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Văn Quyển
Tài liệu đính kèm Thông báo ý kiến kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật lần 3.pdf
Cơ quan ban hành