Thông báo Quyết đinh số 3501/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2021, Quyết định số 3539/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Số ký hiệu văn bản 73/VP-CNXD
Ngày ban hành 12/01/2022
Ngày hiệu lực 12/01/2022
Trích yếu nội dung Thông báo Quyết đinh số 3501/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2021, Quyết định số 3539/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Tâm
Tài liệu đính kèm 73.pdf
Cơ quan ban hành