Báo cáo tuần từ ngày 24/6/2022 đến ngày 30/6/2022
Số ký hiệu văn bản 69/BC-VP
Ngày ban hành 05/07/2022
Ngày hiệu lực 05/07/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tuần từ ngày 24/6/2022 đến ngày 30/6/2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Tâm
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-25. bao cao tuan 24.6.2022 den 30.6.2022.pdf
Cơ quan ban hành