TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 52
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
85/tb-vp 22/05/2024 Ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Lượt xem: 67
Tải về 4
308/UBND-NN 19/01/2024 V/v thực hiện Công văn số 515/BNN-TS của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 195
Tải về 0
05/TB-BTC 24/11/2023 Thông báo Hướng dẫn điểm đậu xe đại biểu tham dự đêm Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2023
Lượt xem: 459
Tải về 3
254/TB-VP 30/10/2023 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn tại phiên họp UBND tỉnh tháng 10/2023
Lượt xem: 439
Tải về 6
210/TB-VP 07/09/2023 Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Thanh Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật tỉnh Trà Vinh lần thứ 3
Lượt xem: 484
Tải về 1
5627/UBND-THNV 08/12/2022 Thực hiện Thông báo số 367 /TB-VPC
Lượt xem: 316
Tải về 0
4490/UBND-KT 04/10/2022 V/v thực hiện Thông báo số 309/TB-VPCP ngày 29/9/2022 của Văn phòng Chính phủ
Lượt xem: 404
Tải về 0
4295/UBND-KT 22/09/2022 V/v thực hiện Thông báo số 183/TB-BCT ngày 20/9/2022 của Bộ Công Thương
Lượt xem: 324
Tải về 1
1875/QĐ-UBND 20/09/2022 Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, sử dụng phần mềm ISO điện tử tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 320
Tải về 0
174/TB-VP 06/09/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn tại phiên họp UBND tỉnh sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2022; thông qua một số dự thảo văn bản; họp Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 400
Tải về 2
160/TB-VP 15/08/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh tại cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo tỉnh hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tiến độ thực hiện xây dựng các huyện: Cầu Ngang, Duyên Hải và Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới
Lượt xem: 402
Tải về 0
156/TB-VP 09/08/2022 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình tại cuộc họp tổng kết thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 368
Tải về 0
150/TB-VP 03/08/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn tại phiên họp UBND tỉnh tháng 7/2022
Lượt xem: 387
Tải về 0
135/TB-VP 18/07/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn tại Hội nghị UBND tỉnh sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 370
Tải về 1
70/BC-VP 11/07/2022 Báo cáo tuần từ ngày 01/7/2022 đến ngày 07/7/2022
Lượt xem: 382
Tải về 1
1260/QĐ-UBND 08/07/2022 Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh
Lượt xem: 369
Tải về 0
2728/UBND-THNV 28/06/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 340
Tải về 1
88/TB-VP 17/05/2022 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 347
Tải về 0
4712/UBND-NC 01/10/2021 Triển khai thực hiện Công điện số 1265/CĐ-TTg ngày 30/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 282
Tải về 0
4595/UBND-CNXD 29/09/2021 Tăng cường sử dụng nền tảng Khai báo y tế phòng, chống Covid-19
Lượt xem: 261
Tải về 68
123