TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 51
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
308/UBND-NN 19/01/2024 V/v thực hiện Công văn số 515/BNN-TS của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 106
Tải về 0
05/TB-BTC 24/11/2023 Thông báo Hướng dẫn điểm đậu xe đại biểu tham dự đêm Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2023
Lượt xem: 361
Tải về 3
254/TB-VP 30/10/2023 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn tại phiên họp UBND tỉnh tháng 10/2023
Lượt xem: 332
Tải về 6
210/TB-VP 07/09/2023 Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Thanh Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật tỉnh Trà Vinh lần thứ 3
Lượt xem: 363
Tải về 1
5627/UBND-THNV 08/12/2022 Thực hiện Thông báo số 367 /TB-VPC
Lượt xem: 225
Tải về 0
4490/UBND-KT 04/10/2022 V/v thực hiện Thông báo số 309/TB-VPCP ngày 29/9/2022 của Văn phòng Chính phủ
Lượt xem: 308
Tải về 0
4295/UBND-KT 22/09/2022 V/v thực hiện Thông báo số 183/TB-BCT ngày 20/9/2022 của Bộ Công Thương
Lượt xem: 229
Tải về 0
1875/QĐ-UBND 20/09/2022 Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, sử dụng phần mềm ISO điện tử tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 221
Tải về 0
174/TB-VP 06/09/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn tại phiên họp UBND tỉnh sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2022; thông qua một số dự thảo văn bản; họp Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 294
Tải về 2
160/TB-VP 15/08/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh tại cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo tỉnh hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tiến độ thực hiện xây dựng các huyện: Cầu Ngang, Duyên Hải và Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới
Lượt xem: 274
Tải về 0
156/TB-VP 09/08/2022 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình tại cuộc họp tổng kết thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 262
Tải về 0
150/TB-VP 03/08/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn tại phiên họp UBND tỉnh tháng 7/2022
Lượt xem: 266
Tải về 0
135/TB-VP 18/07/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn tại Hội nghị UBND tỉnh sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 275
Tải về 0
70/BC-VP 11/07/2022 Báo cáo tuần từ ngày 01/7/2022 đến ngày 07/7/2022
Lượt xem: 277
Tải về 1
1260/QĐ-UBND 08/07/2022 Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh
Lượt xem: 277
Tải về 0
2728/UBND-THNV 28/06/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 244
Tải về 1
88/TB-VP 17/05/2022 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 234
Tải về 0
4712/UBND-NC 01/10/2021 Triển khai thực hiện Công điện số 1265/CĐ-TTg ngày 30/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 192
Tải về 0
4595/UBND-CNXD 29/09/2021 Tăng cường sử dụng nền tảng Khai báo y tế phòng, chống Covid-19
Lượt xem: 157
Tải về 68
3066/UBND-KGVX 29/07/2021 Sắp xếp lực lượng y tế đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm tra y tế trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 212
Tải về 6
123