Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, sử dụng phần mềm ISO điện tử tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 1875/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/09/2022
Ngày hiệu lực 20/09/2022
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, sử dụng phần mềm ISO điện tử tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Quỳnh Thiện
Tài liệu đính kèm saoy-1875_0001.pdf
Cơ quan ban hành