Tăng cường sử dụng nền tảng Khai báo y tế phòng, chống Covid-19
Số ký hiệu văn bản 4595/UBND-CNXD
Ngày ban hành 29/09/2021
Ngày hiệu lực 29/09/2021
Trích yếu nội dung Tăng cường sử dụng nền tảng Khai báo y tế phòng, chống Covid-19
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm 4595.pdf
Cơ quan ban hành