Tổng số: 203
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/2024/QĐ-UBND 23/02/2024 Quyết định Quy định giá dịch vụ thoát nước thải trong đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
02/2024/QĐ-UBND 22/02/2024 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định phân cấp thực hiện công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được ban hành kèm theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Tải về
01/2024/QĐ-UBND 04/01/2024 Quyết định Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, giám sát thi công công trình và mức chi phí bảo trì công trình trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
36/2023/QĐ-UBND 29/12/2023 Quyết định Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
35/2023/QĐ-UBND 28/12/2023 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh Tải về
34/2023/QĐ-UBND 27/12/2023 Quyết định Sửa đổi khoản 7 Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh Tải về
33/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 Quyết định Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
32/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 Quyết định Phê duyệt định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
31/2023/QĐ-UBND 20/12/2023 Quyết định Quy định giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
30/2023/QĐ-UBND 20/12/2023 Quyết định Ban hành Quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền mặt để luân chuyển trong cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
12345678910...