TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 44
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
254/TB-VP 30/10/2023 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn tại phiên họp UBND tỉnh tháng 10/2023
Lượt xem: 383
Tải về 6
210/TB-VP 07/09/2023 Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Thanh Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật tỉnh Trà Vinh lần thứ 3
Lượt xem: 422
Tải về 1
174/TB-VP 06/09/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn tại phiên họp UBND tỉnh sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2022; thông qua một số dự thảo văn bản; họp Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 338
Tải về 2
160/TB-VP 15/08/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh tại cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo tỉnh hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tiến độ thực hiện xây dựng các huyện: Cầu Ngang, Duyên Hải và Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới
Lượt xem: 317
Tải về 0
156/TB-VP 09/08/2022 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình tại cuộc họp tổng kết thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 306
Tải về 0
150/TB-VP 03/08/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn tại phiên họp UBND tỉnh tháng 7/2022
Lượt xem: 309
Tải về 0
135/TB-VP 18/07/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn tại Hội nghị UBND tỉnh sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 312
Tải về 0
1716/VP-NN 08/07/2022 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 06/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 295
Tải về 3
1715/VP-NN 08/07/2022 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 07/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 319
Tải về 3
69/BC-VP 05/07/2022 Báo cáo tuần từ ngày 24/6/2022 đến ngày 30/6/2022
Lượt xem: 391
Tải về 2
1166/VP-NC 18/05/2022 Về việc triển khai các biện pháp ngăn chặn việc đăng tải các nội dung trái quy định của pháp luật trên Cổng/ Trang thông tin điện tử
Lượt xem: 271
Tải về 2
88/TB-VP 17/05/2022 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 275
Tải về 0
680/VP-NN 24/03/2022 Triển khai thực hiện Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 260
Tải về 1
459/VP-CNXD 28/02/2022 Thông báo Thông tư số 01/2022/TT-BKHCN ngày 16/02/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 250
Tải về 1
253/VP-CNXD 27/01/2022 Thông báo Báo cáo số 11/BC-BTTTT ngày 26/01/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Lượt xem: 192
Tải về 3
201/VP-CNXD 21/01/2022 Thông báo Quyết định số 65/QĐ-BCT ngày 19/01/2022 của Bộ Công Thương
Lượt xem: 209
Tải về 1
75/VP-CNXD 12/01/2022 Thông báo Thông tư số 27/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Lượt xem: 183
Tải về 3
73/VP-CNXD 12/01/2022 Thông báo Quyết đinh số 3501/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2021, Quyết định số 3539/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 208
Tải về 3
3545/VP-CNXD 14/12/2021 Thông báo Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT ngày 08/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Lượt xem: 199
Tải về 1
3377/VP-CNXD 01/12/2021 Thông báo Báo cáo số 137/BC-BTTTT ngày 30/11/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Lượt xem: 210
Tải về 1
123