English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 108
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
174/TB-VP 06/09/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn tại phiên họp UBND tỉnh sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2022; thông qua một số dự thảo văn bản; họp Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Tải về
86/BC-VP 06/09/2022 Báo cáo tuần từ ngày 26/8/2022 đến ngày 06/9/2022 Tải về
160/TB-VP 15/08/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh tại cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo tỉnh hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tiến độ thực hiện xây dựng các huyện: Cầu Ngang, Duyên Hải và Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới Tải về
79/BC-VP 09/08/2022 Báo cáo tuần từ ngày 29/7/2022 đến ngày 04/8/2022 Tải về
156/TB-VP 09/08/2022 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình tại cuộc họp tổng kết thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
150/TB-VP 03/08/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn tại phiên họp UBND tỉnh tháng 7/2022 Tải về
143/TB-VP 29/07/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2022 Tải về
73/BC-VP 27/07/2022 Báo cáo tuần từ ngày 15/7/2022 đến ngày 27/7/2022 Tải về
135/TB-VP 18/07/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn tại Hội nghị UBND tỉnh sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 Tải về
1715/VP-NN 08/07/2022 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 07/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Tải về
1716/VP-NN 08/07/2022 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 06/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Tải về
69/BC-VP 05/07/2022 Báo cáo tuần từ ngày 24/6/2022 đến ngày 30/6/2022 Tải về
66/bc-vp 28/06/2022 Báo cáo tuần từ ngày 17/6/2022 đến ngày 23/6/2022 Tải về
63/BC-VP 20/06/2022 Báo cáo tuần (Từ ngày 10/6/2022 đến ngày 16/6/2022) Tải về
61/BC-VP 17/06/2022 Kết quả công tác văn phòng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Tải về
59/BC-VP 13/06/2022 Báo cáo tuần từ ngày 03/6/2022 đến ngày 09/6/2022 Tải về
50/BC-VP 07/06/2022 Báo cáo tuần từ ngày 27/5/2022 đến ngày 02/6/2022 Tải về
43/BC-VP 31/05/2022 Báo cáo tuần từ ngày 20/5/2022 đến ngày 26/5/2022 Tải về
40/BC-VP 24/05/2022 Báo cáo tuần từ ngày 13/5/2022 đến ngày 19/5/2022 Tải về
1166/VP-NC 18/05/2022 Về việc triển khai các biện pháp ngăn chặn việc đăng tải các nội dung trái quy định của pháp luật trên Cổng/ Trang thông tin điện tử Tải về
123456

Chung nhan Tin Nhiem Mang