English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 60
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
108/BC-VP 12/10/2021 Báo cáo tuần từ ngày 01/10/2021 đến ngày 07/10/2021 Tải về
99/BC-VP 14/09/2021 Báo cáo tuần từ ngày 03/9/2021 đến ngày 09/9/2021 Tải về
96/BC-VP 06/09/2021 Báo cáo tuần từ ngày 27/8/2021 đến ngày 02/9/2021 Tải về
93/BC-VP 31/08/2021 Báo cáo tuần từ ngày 20/8/2021 đến ngày 26/8/2021 Tải về
91/BC-VP 24/08/2021 Báo cáo tuần từ ngày 13/8/2021 đến ngày 19/8/2021 Tải về
88/BC-VP 17/08/2021 Báo cáo tuần từ ngày 06/8/2021 đến ngày 12/8/2021 Tải về
86/BC-VP 03/08/2021 Báo cáo tuần từ ngày 23/7/2021 đến ngày 29/7/2021 Tải về
83/BC-VP 27/07/2021 Báo cáo tuần từ ngày 16/7/2021 đến ngày 22/7/2021 Tải về
80/BC-VP 19/07/2021 Báo cáo tuần từ ngày 09/7/2021 đến ngày 15/7/2021 Tải về
79/BC-VP 12/07/2021 Báo cáo tuần từ ngày 02/7/2021 đến ngày 08/7/2021 Tải về
76/BC-VP 01/07/2021 Báo cáo tuần từ ngày 18/6/2021 đến ngày 24/6/2021 Tải về
71/BC-VP 22/06/2021 Báo cáo tuần từ ngày 11/6/2021 đến ngày 17/6/2021 Tải về
70/BC-VP 17/06/2021 Báo cáo tuần từ ngày 04/6/2021 đến ngày 10/6/2021 Tải về
1299/VP-CNXD 10/06/2021 Thông báo Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 09/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
1282/VP-CNXD 09/06/2021 Thông báo Quyết định số 860/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
63/BC-VP 08/06/2021 Báo cáo tuần từ ngày 28/5/2021 đến ngày 03/6/2021 Tải về
1174/VP-NC 02/06/2021 V/v tiếp tục triển khai, thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
61/BC-VP 01/06/2021 Báo cáo tuần từ ngày 21/5/2021 đến ngày 27/5/2021 Tải về
74/TB-VP 28/05/2021 Ý kiến kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Ba tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2021 Tải về
58/BC-VP 24/05/2021 Báo cáo tuần từ ngày 15/5/2021 đến ngày 20/5/2021 Tải về
123