English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 136
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
05/BC-VP 25/01/2023 Báo cáo tuần từ ngày 06/01/2023 đến ngày 12/01/2023 Tải về
04/BC-VP 19/01/2023 Báo cáo tuần từ ngày 06/01/2023 đến ngày 12/01/2023 Tải về
86/VP-NN 12/01/2023 Triển khai thực hiện Thông tư số 20/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Tải về
84/VP-NN 12/01/2023 Triển khai thực hiện Thông tư số 19/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Tải về
83/VP-NN 12/01/2023 Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
76/VP-CNXD 11/01/2023 Thông báo Thông tư số 25/2022/TT-BTTTT ngày 31/12/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông Tải về
62/VP-CNXD 10/01/2023 Thông báo Thông tư số 35/2022/TT-BCT ngày 21/12/2022 của Bộ Công Thương Tải về
67/VP-CNXD 10/01/2023 Thông báo Quyết định số 01/QĐ-BKHCN ngày 03/01/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ Tải về
01/BC-VP 05/01/2023 Báo cáo tuần từ ngày 23/12/2022 đến ngày 29/12/2022 Tải về
11/VP-CNXD 04/01/2023 Thông báo Thông tư số 37/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ Giao thông vận tải Tải về
03/TB-VP 04/01/2023 Ý kiến kết luận tiếp tại buổi công dân định kỳ tháng 12/2022 Tải về
09/VP-CNXD 04/01/2023 Thông báo Thông tư số 48/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ Giao thông vận tải Tải về
07/VP-CNXD 03/01/2023 Thông báo Văn bản số 28/BC-UBQGCĐS ngày 23/12/2022; Văn bản số 29/BC-UBQGCĐS ngày 30/12/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông Tải về
3575/VP-NN 30/12/2022 Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Tải về
148/BC-VP 30/12/2022 Báo cáo kết quả công tác Văn phòng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 Tải về
3577/VP-CNXD 30/12/2022 Thông báo Báo cáo số 202/BC-BTTTT ngày 27/12/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông Tải về
3544/VP-CNXD 28/12/2022 Thông báo Nghị định số 106/2022/NĐ-CP ngày 24/12/2022 của Chính phủ Tải về
145/BC-VP 28/12/2022 Báo cáo tuần từ ngày 16/12/2022 đến ngày 22/12/2022 Tải về
3464/VP-CNXD 20/12/2022 Thông báo Thông tư số 16/2022/TT-BKHCN ngày 15/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ Tải về
3463/VP-CNXD 20/12/2022 Thông báo Thông tư số 17/2022/TT-BKHCN ngày 16/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ Tải về
1234567

Chung nhan Tin Nhiem Mang