Trà Vinh có 3 sản phẩm đạt OCOP cấp Quốc gia năm 2022
Lượt xem: 2069
Mật hoa dừa, Đường hoa dừa và Dừa sáp sợi là 3 sản phẩm của Trà Vinh vừa được công nhận đạt sản phẩm OCOP cấp quốc gia năm 2022.
 

 

3 sản phẩm được công nhận OCOP cấp Quốc gia năm 2022 của tỉnh Trà Vinh

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm cấp Quốc gia năm 2022 (Đợt 1).

Trong đợt này, có 22 sản phẩm được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương công nhận. Trong đó, tỉnh Trà Vinh có 3 sản phẩm đạt “Sản phẩm OCOP cấp Quốc gia” (sản phẩm OCOP 5 sao) năm 2022 gồm: Mật hoa dừa và Đường hoa dừa (Công ty TNHH Trà Vinh FARM, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh), Dừa sáp sợi (VICOSAP) (Công ty TNHH Chế biến dừa sáp Cầu Kè, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh).

Theo quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sản phẩm được công nhận đạt sản phẩm OCOP cấp quốc gia sẽ được cấp Giấy chứng nhận “Sản phẩm OCOP cấp Quốc gia”; được sử dụng biểu trưng và tem OCOP quốc gia trên bao bì, nhãn mác và các tài liệu giới thiệu, quảng bá về sản phẩm theo quy định. Kết quả phân hạng có giá trị 36 tháng, kể từ ngày công nhận.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức khen thưởng theo quy định; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các chủ thể OCOP nâng cao chất lượng; ưu tiên hỗ trợ hoạt động quảng bá, giới thiệu và xúc tiến thương mại, sử dụng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia làm quà tặng, quà biếu trong các hoạt động ngoại giao và các sự kiện của địa phương.

Các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP cấp Quốc gia có trách nhiệm tổ chức quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm theo đúng Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; tiếp tục nâng cao chất lượng, hình ảnh sản phẩm trên thị trường.

Q.M