Khách sạn Hải Dương I - thị xã Duyên Hải
Lượt xem: 327

Địa chỉ: Số 14, đường 2/9, khóm 2, phường 1, TX. Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0972320378 – 0916093059

Anh-tin-bai