Khách sạn Hoàn Mỹ 2
Lượt xem: 763
  • Số lượng phòng: 20 phòng
  • Giá phòng: 250.000 – 450.000 đ
  • Địa chỉ: 132B Nguyễn Đáng, phường 7, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà vinh
  • Điện thoại: 0294 3863 399
    Anh-tin-bai