Khách sạn Hải Dương 2 - thị xã Duyên Hải
Lượt xem: 464
Địa chỉ: 140A QL53, Phước Trị, Phường 1, TX. Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0972320378 – 0916093059
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai