Khách sạn Bích Ngoan
Lượt xem: 401
Địa chỉ: số 17/22 đường 19 tháng 5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
(Phía sau Công Viên Trung Tâm Thành Phố Trà Vinh.
Điện thoại: 0359.27.5252
Facebook: Bich Ngoan hotel
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai