Báo cáo giải trình, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh theo các ý kiến góp ý của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương
Lượt xem: 279
Xem chi tiết: tại đây
Tin khác
1 2 3 4 5  ...