Báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sau khi tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với việc đề nghị công nhận huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023
Lượt xem: 160
Xem chi tiết: tại đây
Tin khác
1 2 3 4 5