Kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024
Lượt xem: 125
Xem chi tiết: tại đây
Tin khác
1 2 3 4 5  ...