Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn thông minh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023
Lượt xem: 1218

Xem chi tiết: taị đây

Tin khác
1 2 3 4 5