Quyết định Sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tiêu chí, chỉ tiêu Phụ lục I và Phụ lục II Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 130
Xem chi tiết tại đây
Tin khác
1 2 3 4 5  ...