Cầu Ngang tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029
Lượt xem: 1044
0:00 / 0:00

Trong 2 ngày 6 - 7/6, UBMTTQ Việt Nam huyện Cầu Ngang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

anh tin bai

Đại biểu dự đại hội

Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Trà Vinh; Phạm Tiết Cường, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo UBND huyện Cầu Ngang; lãnh đạo Đảng ủy các xã, thị trấn cùng 157 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong huyện.

anh tin bai

Đoàn đại biểu các tầng lớp Nhân dân chúc mừng đại hội

Nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực và trách nhiệm cao UBMTTQ Việt Nam huyện vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình", 5 năm qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động Nhân dân đóng góp trên 47,7 tỷ đồng, hiến 31.428 m² đất, hơn 2.800 ngày công lao động để xây dựng công trình dân sinh, đường giao thông nông thôn, sửa chữa và xây mới nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương… góp phần thiết thực cùng với địa phương xây dựng và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức hàng năm tại các khu dân cư, nhằm tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Cùng với đó, công tác vận động giúp đỡ người nghèo, các hoạt động an sinh xã hội được chú trọng. Vận động Quỹ “Vì người nghèo", Quỹ An sinh xã hội được trên 40 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 973 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết. Đồng thời, phối hợp vận động tặng quà chăm lo cho các đối tượng khó khăn dịp tết Nguyên đán hàng năm trên 51.000 suất quà, trị giá hơn 19,5 tỷ đồng; hỗ trợ học bổng, tặng quà cho hơn 2.100 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí trên 2,9 tỷ đồng.

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục được phát huy; vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Khát vọng - Phát triển", Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Cầu Ngang lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029 nêu cao quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động; mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng huyện Cầu Ngang văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

anh tin bai

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Tiết Cường phát biểu chỉ đạo

Để công tác Mặt trận tiếp tục phát triển, có chiều sâu, đem lại kết quả thiết thực, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Tiết Cường đề nghị, trong nhiệm kỳ mới UBMTTQ Việt Nam huyện Cầu Ngang tiếp tục triển khai, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị với Nhân dân; động viên, cổ vũ Nhân dân đồng lòng, chung sức thực hiện khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phồn vinh, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt các hình thức giám sát và phản biện xã hội, trong đó, chú trọng việc tiếp thu, giải quyết các kiến nghị sau giám sát và phản biện xã hội theo quy định. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận phát động, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện, trong tỉnh hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở; đồng thời, phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia.

Phối hợp đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại Nhân dân theo phương châm “chủ động, sáng tạo, hiệu quả”; gắn kết chặt chẽ người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đất nước. Nâng cao năng lực hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả, xây dựng đội ngũ chuyên trách làm công tác Mặt trận các cấp có bản lĩnh, chuyên sâu, tâm huyết, trách nhiệm và gắn bó với Nhân dân. Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức thành viên trong việc phối hợp nắm bắt và phản ánh tình hình Nhân dân, đại diện bảo vệ cho tiếng nói, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân tại các khu dân cư.

anh tin bai

Các Ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện Cầu Ngang nhiệm kỳ 2024 – 2029
 ra mắt, hạ quyết tâm trước đại hội

Đại hội đã hiệp thương bầu 55 vị vào Ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện Cầu Ngang lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ X, gồm 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Tống Văn Khuy được bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Trúc Phương 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image