Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp sơ kết quý I/2024
Lượt xem: 2556
0:00 / 0:00

Sáng ngày 9/4, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp (Đảng ủy Khối) tổ chức hội nghị Đảng ủy Khối lần thứ mười tám sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết quý I, xây dựng chương trình công tác quý II năm 2024. 

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Các đồng chí: Nguyễn Văn Tám, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối; Trần Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Lữ Công Tạo, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cùng chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Triển khai thực hiện Nghị quyết năm 2024, Chương trình công tác quý I/2024, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh.

Quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý, kết nạp đảng viên, đã kết nạp hơn 130 đảng viên mới, đạt trên 91% nghị quyết. Tổ chức tổng kết công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện năm 2024; có 67/83 chi bộ, đảng bộ cơ sở đã đăng ký xây dựng 302 mô hình “Dân vận khéo”.

Tập trung chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy được 488 cuộc, có 6.153/6.208 lượt đảng viên dự, đạt tỷ lệ gần 100%. Chỉ đạo hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 của tỉnh. Hoàn thành việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể cấp ủy cơ sở và tổ chức cơ sở đảng năm 2023, kết quả có 67/71 tập thể cấp ủy cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm hơn 94%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp bổ sung, hoàn thiện báo cáo, đánh giá, phản ánh thêm một số tình hình liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của chi bộ, đảng bộ trong quý I/2024 và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong quý II/2024.

anh tin bai

Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Tám phát biểu kết luận

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Tám đề nghị các chi bộ, đảng bộ cơ sở bám sát các chỉ thị, nghị quyết, chương trình kế hoạch, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy. Chỉ đạo thường xuyên và duy trì thực hiện có chiều sâu Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, Kết luận số 21-KL/TW; mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu quán triệt, tuyên truyền, triển khai, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, theo phương châm “Nói, viết và làm theo nghị quyết”, “Nói đi đôi với làm”. Chủ động nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện xử lý vi phạm.

Bên cạnh đó, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh về tư tưởng, chính trị, lối sống, tổ chức, chú trọng xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ bốn tốt”. Duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chuyên đề, các mô hình, phương pháp, cách làm hiệu quả.

Kịp thời phát hiện các dấu hiệu tiêu cực, suy thoái trong cán bộ, đảng viên, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, sinh hoạt chi bộ, xử lý nghiêm tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Nguyên Chương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image