Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022
Lượt xem: 1205
0:00 / 0:00

Sáng ngày 29/3, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trà Vinh

Tham dự tại điểm cầu Trà Vinh có Chánh Thanh tra tỉnh Trần Văn Ba; lãnh đạo, công chức Thanh tra tỉnh và các cơ quan có liên quan.

Luật Thanh tra năm 2022 được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1/7/2023,  gồm 8 Chương và 118 Điều, nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước và Hiến pháp năm 2013 về tổ chức, hoạt động của các cơ quan Thanh tra và khắc phục những hạn chế, bất cập của các quy định pháp luật Thanh tra hiện nay.

Tại hội nghị, Thanh tra Chính phủ giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra; Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính phủ Quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và Nghị quyết số 37/2023/UBTVQH15 ngày 06/9/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra.

Các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận về những điểm mới của Luật Thanh tra năm 2022 như: xây dựng, ban hành kế hoạch thanh tra; xử lý chồng chéo trong hoạt động Thanh tra; trình tự thủ tục, vấn đề thanh tra nội bộ; hình thức, thời gian thanh tra… Đồng thời, nêu những khó khăn, vướng mắc về pháp luật thanh tra; đề xuất Trung ương quan tâm tháo gỡ, tạo điều kiện cho hoạt động thanh tra trong thời gian tới.

Đại diện Thanh tra Chính phủ đề nghị sau hội nghị này các địa phương tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành để tạo cơ sở tổ chức các hoạt động thanh tra trong thời gian tới

Ngân Linh

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image