Kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn sau khi nghị quyết HĐND được thông qua
Lượt xem: 2883
0:00 / 0:00

Chiều ngày 4/4, tại huyện Trà Cú, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố lần thứ năm, nhiệm kỳ 2021-2026. 

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Quốc Phương, Bí thư Huyện ủy Trà Cú cùng chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh; các Ban HĐND, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND, các Ban HĐND cấp huyện…

Hội nghị giao ban có chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh nhằm trao đổi kinh nghiệm hoạt động thực tiễn trong công tác xây dựng và ban hành nghị quyết. Qua đó, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời đề ra giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, khó khăn và nâng cao hơn nữa chất lượng nghị quyết HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến hết năm 2023, HĐND 3 cấp đã tổ chức được 845 kỳ họp, ban hành hơn 4.500 Nghị quyết. Trong đó, cấp tỉnh tổ chức 13 kỳ họp ban hành 242 Nghị quyết; cấp huyện tổ chức 105 kỳ họp ban hành 759 Nghị quyết và cấp xã tổ chức 727 kỳ họp ban hành 3.500 Nghị quyết.

Quá trình xây dựng, ban hành Nghị quyết của HĐND các cấp cơ bản được tiến hành chặt chẽ, tuân thủ quy trình luật định, nội dung đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, khả thi, được đại biểu HĐND biểu quyết thống nhất cao và Nhân dân đồng tình ủng hộ, nhiều nghị quyết đã phát huy tác dụng tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng, ban hành nghị quyết của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh cũng còn một số khó khăn, hạn chế nhất định. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND tỉnh đã đề xuất một số giải pháp chung để góp phần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng và ban hành nghị quyết HĐND trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện, cấp xã; nâng cao chất lượng việc tham gia vào quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết của HĐND; giải pháp nâng cao chất lượng phiên thảo luận, thông qua dự thảo nghị quyết tại kỳ họp HĐND...

anh tin bai

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Thị Ngọc Thơ phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tiếp tục nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản pháp luật khác có liên quan, Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 31/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để áp dụng thực hiện tốt công tác xây dựng và ban hành nghị quyết của HĐND đúng quy định.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực, các Ban HĐND, UBND, UBMTTQVN cùng cấp và các ngành có liên quan trong công tác xây dựng và ban hành nghị quyết. Lựa chọn nội dung để ban hành nghị quyết phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và trên cơ sở định hướng, chỉ đạo của các cấp ủy, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát huy tối đa vai trò hoạt động của tập thể Thường trực và cá nhân ủy viên Thường trực HĐND trong việc điều hòa xây dựng, ban hành nghị quyết. Nghiên cứu xây dựng, ban hành kế hoạch định hướng ban hành nghị quyết theo từng năm hoặc từng giai đoạn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND các cấp chỉ đạo các cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo nghị quyết nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác xây dựng nghị quyết đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định, đạt hiệu quả chất lượng. Thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức liên quan và đối tượng chịu tác động bằng nhiều hình thức.

Các Ban HĐND thẩm tra cần đánh giá một cách toàn diện, đi sâu vào nhận định, đưa ra quan điểm, chính kiến đối với từng nội dung cụ thể. Kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn sau khi nghị quyết được thông qua. Tăng cường tuyên truyền các nghị quyết của HĐND đến các đối tượng thụ hưởng và người dân, doanh nghiệp nắm, biết để triển khai thực hiện tốt. Chú trọng hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND đã được ban hành. 

anh tin bai

Thường trực HĐND huyện Trà Cú bàn giao cờ đăng cai tổ chức hội nghị cho Thường trực HĐND
huyện Cầu Ngang

Dịp này, Thường trực HĐND huyện Trà Cú đã tiến hành bàn giao cờ đăng cai tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố lần thứ sáu cho Thường trực HĐND huyện Cầu Ngang.

Nguyên Chương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image