Phát huy tối đa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”
Lượt xem: 1455
0:00 / 0:00

Chiều ngày 21/3, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp Ban cán sự đảng UBND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. 

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Kim Rương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và địa phương.

Việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 05-CT/BDVTU-BCSĐUBND ngày 17/2/2022 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh về công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026 được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện, kịp thời triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về các nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới, lồng ghép công tác vận động quần chúng vào các chương trình, kế hoạch hoạt động ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

chế một cửa, một cửa liên thông được cơ quan, địa phương quan tâm, tiếp tục triển khai thực hiện và từng bước hoàn thiện cơ chế một cửa và hoạt động đúng quy định, bổ sung các thủ tục hành chính đưa vào quy trình liên thông. Thủ tục hành chính và các quy trình vận hành đều được niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong tỉnh.

Về bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp, trong năm 2023, hệ thống đã tiếp nhận trên 333.000 hồ sơ và đã giải quyết 332.995 hồ sơ, các hồ sơ còn lại trong quá trình giải quyết. Năm 2023, toàn tỉnh đã tiếp đúng quy định với trên 4.400 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý gần 2.500 đơn thư.

Công tác thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, qua sơ kết 3 năm các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đăng ký, xây dựng được trên 8.270 mô hình “Dân vận khéo”. Trong đó, có gần 2.500 mô hình, điển hình thuộc lĩnh vực kinh tế; trên 4.200 mô hình, điển hình thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội; 861 mô hình, điển hình thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng và hơn 690 mô hình, điển hình thuộc lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị.

anh tin bai

Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Sáng Tươi phát biểu tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ; quyền tiếp cận thông tin của người dân; tác động hiệu quả công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện…

anh tin bai

Đồng chí Lê Thanh Bình phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại. Xác định công tác dân vận của chính quyền là một bộ phận quan trọng của công tác dân vận của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng; quán triệt quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận.

Tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản về công tác dân vận gắn với cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục phối hợp với Ban Dân vận cùng cấp cùng thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, trách nhiệm của người thi hành công vụ, xây dựng văn hóa công sở, các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Phát huy tối đa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến người dân. Tiếp tục giới thiệu các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, kinh nghiệm và cách làm hay, việc làm hiệu quả.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; tăng cường công tác hòa giải cơ sở. Tăng cường sự phối hợp và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia đóng góp, xây dựng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nguyên Chương 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image