Số điện thoại đường dây nóng của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phiền hà về tinh thần, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp
Lượt xem: 1686

Để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong thi hành công vụ, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, phiền hà về tinh thần, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh công khai số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử của cơ quan như sau:

1. Đơn vị tiếp nhận: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Số điện thoại đường dây nóng: 02943 855 892 (trong giờ hành chính)
3. Hộp thư điện tử: vpubnd@travinh.gov.vn
Mọi thông tin cá nhân của người có ý kiến phản ánh sẽ được giữ bí mật theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết Tại đây

Tin khác
1 2 3 4 5  ...