Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư dự án Cải tạo nâng tiết diện dây phân pha từ ACSR240 thành 2ACSR240 từ Trà Vinh đi Duyên Hải (Duyên Trà).
Lượt xem: 97
Xem chi tiết Quyết định
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 4 5  ...