Hồ sơ thủ tục đăng ký đầu tư tại tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 3761

* Quy trình thủ tục đầu tư chung - Xem chi tiết: tại đây

* Mẫu hướng đẫn thủ tục đăng ký đầu tư: 

 1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Mẫu A.I.1) - Xem chi tiết: tại đây

 2. Văn bản đề xuất dự án đầu tư (Mẫu A.I.3) - Xem chi tiết: tại đây