Trà Vinh: Hoàn thành cắm 149 mốc ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển
Lượt xem: 40658
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh vừa phối hợp Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên môi trường biển khu vực phía Nam thực hiện hoàn thành dự án: “Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển (giai đoạn 2) - Cắm mốc hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”.

Mốc ranh giới bảo vệ bờ biển trên địa bàn xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

Kết quả triển khai dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt 07 khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển và tổ chức cắm xong 149 mốc ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển gồm: 12 mốc ở xã Long Hòa, huyện Châu Thành; 04 mốc ở xã Mỹ Long Bắc, 10 mốc ở thị trấn Mỹ Long, 28 mốc ở xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang; 36 mốc ở xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải; 38 mốc ở xã Đông Hải, 21 mốc ở xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải.

Khu vực hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang

Được biết, việc cắm mốc ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn các huyện Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải nhằm bảo vệ hệ sinh thái, cảnh quan tự nhiên vùng bờ, giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng, đảm bảo quyền tiếp cận của người dân với biển. Đồng thời là cơ sở để quy hoạch, xây dựng các công trình kinh tế, xã hội ven biển, tăng cường năng lực quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, hài hòa lợi ích các bên liên quan phục vụ phát triển bền vững kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng ven biển huyện Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải trong thời gian tới./.

Quang Minh