Duy trì quan hệ với các tổ chức phi chính phủ để triển khai các hoạt động vận động tài trợ, thu hút nguồn tài trợ
Lượt xem: 10894
0:00 / 0:00

Chiều 26/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Trà Vinh (Liên hiệp) tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 4 tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Năm 2023, công tác đối ngoại nhân dân được triển khai đúng hướng, toàn diện và đạt nhiều kết quả. Nổi bật là công tác vận động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với định hướng và đáp ứng yêu cầu thực tế của tỉnh. Tăng cường kết nối với các cơ quan Tổng Lãnh sự quán các nước tại TP.HCM để tranh thủ sự hỗ trợ một số chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục, y tế, môi trường...

Liên hiệp luôn quan tâm, chủ động tham mưu quản lý hoạt động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh về giấy phép hoạt động và triển khai các hoạt động viện trợ đúng quy định của Nhà nước.

Quá trình vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp chú trọng tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng nông thôn mới, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vùng bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, môi trường, giáo dục...

Bên cạnh đó, Liên hiệp đã phối hợp với địa phương đón tiếp, hướng dẫn và làm việc với 8 tổ chức phi chính phủ nước ngoài về tỉnh với 396 lượt đại biểu đến thăm và làm việc tại tỉnh. Các đoàn đến hỗ trợ các chương trình/dự án trên lĩnh vực như: giáo dục, phát triển cộng đồng, tặng quà tết cho người nghèo, hỗ trợ cộng đồng ứng phó với hạn hán, môi trường.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Liên hiệp xác định tiếp tục thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Trọng tâm là tiếp tục mở rộng mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế; nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, công tác đối ngoại nhân dân; duy trì quan hệ với các tổ chức phi chính phủ để triển khai các hoạt động vận động tài trợ, thu hút nguồn tài trợ phi chính phủ nước ngoài hỗ trợ cho các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trúc Phương