Số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính: Kinh nghiệm của Pháp và thực tiễn triển khai tại Việt Nam
Lượt xem: 2707
Ngày 18/8, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Nguyễn Xuân Thành chủ trì Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm “Số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính: Kinh nghiệm của Pháp và thực tiễn triển khai tại Việt Nam”. Tham dự còn có bà Cécile Vigneau, Tham tán thứ nhất, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam; Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Ngô Hải Phan; đại diện các bộ, ngành; các chuyên gia của Pháp. Tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có lãnh đạo các sở, ngành tỉnh cùng dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành nhấn mạnh, hiện nay, VPCP đang cùng các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ; Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng số hóa, không phụ thuộc vào địa giới hành chính; Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính và đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước; tiếp tục xây dựng, phát triển Cổng Dịch vụ công quốc gia, các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dựa trên dữ liệu theo thời gian thực.

Hiện nay có khoảng 6,17% kết quả giải quyết TTHC được cấp bảng điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng cho lần sau; 17,8% hồ sơ được số hóa chủ yếu mới ở mức chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử ở giai đoạn tiếp nhận hồ sơ mà chưa thực hiện đầy đủ quy trình số hóa, chưa bảo đảm giá trị pháp lý của giấy tờ số hóa.

Tại hội thảo, các chuyên gia của Pháp đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc số hóa, chuẩn hóa hồ sơ, giấy tờ giải quyết thủ tục hành chính cũng như việc kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính và ý kiến đối với thực tiễn của Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm của Pháp về chuẩn hoá biểu mẫu. Cục Kiểm soát TTHC cũng chia sẻ về số hoá, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC và việc triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu của Việt Nam.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành đánh giá, các nội dung của Hội thảo là rất thiết thực, phù hợp với mục tiêu của Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030 và với chương trình triển khai chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam.

Kết luận hội thảo, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Ngô Hải Phan đề nghị các bộ, ngành khẩn trương liên thông, chia sẻ dữ liệu theo chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời nghiên cứu tham mưu, đề xuất việc giảm phí, lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức, doanh nghiệp. Việc số hóa hồ sơ, kết quả TTHC là khó song phải quyết tâm cao thực hiện. Mỗi cán bộ, công chức phải nâng cao năng lực, nắm chắc quy trình số hóa. Các địa phương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường tập huấn theo hướng cầm tay chỉ việc cho các phòng, ban chuyên môn.

Trang Thanh

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image