Tổng số: 1094
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
14/2024/QĐ-UBND 17/07/2024 Quyết định ban hành Quy định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
87/2024/NĐ-CP 12/07/2024 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá Tải về
86/2024/NĐ-CP 11/07/2024 Nghị định quy định về mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro, việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và trường hợp tổ chức tín dụng phân bổ lãi phải thu phải thoái Tải về
47/2024/TT-BTC 10/07/2024 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ Tải về
82/2024/NĐ-CP 10/07/2024 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Tải về
84/2024/NĐ-CP 10/07/2024 Nghị định về thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh Tải về
85/2024/NĐ-CP 10/07/2024 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Giá Tải về
46/2024/TT-BTC 09/07/2024 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế Tải về
13/2024/QĐ-UBND 09/07/2024 Quyết định Quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
81/2024/NĐ-CP 04/07/2024 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2022 - 2027 Tải về
12345678910...