Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
70/2020/NĐ-CP 28/06/2020 Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 Tải về
2018/TT-BTC 09/10/2017 Bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trường Bộ Tài chính Tải về
304/2016/TT-BTC 15/11/2016 Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy Tải về
301/2016/TT-BTC 15/11/2016 Hướng dẫn về lệ phí trước bạ Tải về
140/2016/NĐ-CP 10/10/2016 Lệ phí trước bạ Tải về
121/2010/NĐ-CP 30/12/2010 Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Tải về
120/2010/NĐ-CP 30/12/2010 Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của chính phủ về thu tiền sử dụng đất Tải về
70 /2006/TT-BTC 02/08/2006 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất Tải về
17/2006/NĐ-CP 27/01/2006 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần Tải về
29/06/2008 27/01/2006 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần Tải về
12