Khu kinh tế Định An
Lượt xem: 319
Theo quy hoạch được phê duyệt, Khu kinh tế Định An với diện tích 39.020 ha (giai đoạn 01: 15.403 ha) gồm có các khu chức năng: Khu phi thuế quan, các khu công nghiệp, kho ngoại quan, khu cảng biển và dịch vụ cảng, khu dịch vụ công nghiệp, khu dịch vụ giải trí, du lịch,...; quy hoạch với các ngành nghề chủ yếu như sản xuất điện năng, luyện thép, hóa dầu, công nghiệp đóng tàu biển cùng với các ngành công nghiệp hỗ trợ khác; phát triển khu du lịch; kinh tế cảng, khu phi thuế quan gắn với cảng và khu dân cư đô thị.
anh tin bai

Một góc Khu Kinh tế Định An - Ảnh: Huy Tự